غرفۀ میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب - سالن A1 راهرو 6 غرفۀ 54

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سالن A1، راهرو 6 غرفۀ 54 بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  میزبان علاقه مندان است.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در محل نمایشگاهی شهر آفتاب واقع در اتوبان شهید کاظمی، نرسیده به عوارضی تهران- قم، سمت راست برگزار می شود.