نشست «گرامیداشت روز میراث مکتوب (با نگاهی به چاپ جدید جامع ‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)»

میراث مکتوب - نشست «گرامیداشت روز میراث مکتوب (با نگاهی به چاپ جدید جامع ‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)» همزمان با گرامیداشت روز «اسناد ملی و میراث مکتوب» با حضور محمد روشن، مصحح جامع التواریخ، محسن جعفری‌ مذهب، عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، یوسف الهادی، پژوهشگر نسخ خطی و اکبر ایرانی، مدیر عامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سرای اهل قلم بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.