مقدمه ای بر نسخه شناسی

میراث مکتوب - امروزه نسخه شناسی در اقصی نقاط دنیا از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به طوریکه وجود نسخه های خطی زینت بخش قفسه های کتاب در مطرح ترین کتابخانه های دنیا تا دور افتاده ترین و محروم ترین اماکنی که در آنها کتابخانه وجود دارد، می باشد.

در این مقاله سعی بر آن شده است که چند خطی در باره کتاب مقدمه ای بر نسخه شناسی شیوا گانشامورتی به رشته تحریر در آورده شود. این کتاب کاری جامع است که همه جنبه های مهم نسخه شناسی، به ویژه نسخه های سانسکریتی را در بر می گیرد. اگر چه این کتاب عمدتاً با متون سانسکریت سروکار دارد، اما عناصر عمومی نقد علمی متون کهن به هر زبانی را بررسی می کند.

این مقاله نوشته سودی کانت بهاردواج است که توسط محمدابراهیم نسب ترجمه شده است اینجا بخوانید.