سخنرانی دکتر سجاد آیدنلو دربارۀ برخی از تلقی های غیرعلمی و نادرست در فردوسی شناسی

میراث مکتوب - نشست «معرفی و بررسی برخی از تلقی های غیرعلمی و نادرست در فردوسی شناسی» با سخنرانی دکتر سجاد آیدنلو در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این نشست روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت 11 در تالار رجایی بخارایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.