روز چهارشنبه 5 خرداد برگزارمی شود:

بزرگداشت زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی

میراث مکتوب - بزرگداشت زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی زبان شناس و مترجم ایرانی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، روز چهارشنبه 5 خراداد ماه سال جاری، با حضور چهره‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با همیاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود، احمد سمیعی گیلانی، علی‌اشرف صادقی، امید طبیب‌زاده، حسین معصومی همدانی و ضیاء موحد دربارۀ خدمات استاد فقید ابوالحسن نجفی سخن خواهند گفت.

این نشست روز چهارشنبه 5 خرداد از ساعت 16 تا 19 در سالن فردوسی واقع در خیابان استاد نجات الهی جنوبی (ویلا)،  نبش ورشو، پلاک 2، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. 

یادآور می شود استاد ابوالحسن نجفی روز جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۶ سالگی دربیمارستان مهر تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد.

دربارۀ استاد ابوالحسن نجفی بیشتر بدانید/ اینجا