چهلمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - چهلمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت برگزار شد.

از راست: محمدحسین ساکت، محمود عابدی، جواد محمدی خمک و محمد روشن از راست: محمدحسین ساکت، محمود عابدی، جواد محمدی خمک و محمد روشن
از راست: محمود عابدی، جواد محمدی خمک، محمد روشن از راست: محمود عابدی، جواد محمدی خمک، محمد روشن
از راست: سید سعید میرمحمد صادق، گودرز رشتیانی، هومن یوسفدهی و حمید قلیچ خانی از راست: سید سعید میرمحمد صادق، گودرز رشتیانی، هومن یوسفدهی و حمید قلیچ خانی
از راست: محمدجواد جدی و اکبر ابرانی از راست: محمدجواد جدی و اکبر ابرانی
از راست: عبدالحسن بصیره و محسن کوهستانی آهنگساز از راست: عبدالحسن بصیره و محسن کوهستانی آهنگساز
از راست: عبدالحسن بصیره، محسن کوهستانی و آیت الله سید هادی خامنه ای از راست: عبدالحسن بصیره، محسن کوهستانی و آیت الله سید هادی خامنه ای
از راست: علی رواقی و جواد محمدی خمک از راست: علی رواقی و جواد محمدی خمک
از راست: یحیی شایسته منش، سید جلال حسینی بدخشانی، محمد حسین ساکت و نوش آفرین انصاری از راست: یحیی شایسته منش، سید جلال حسینی بدخشانی، محمد حسین ساکت و نوش آفرین انصاری
از راست: محمود عابدی و عباس ماهیار از راست: محمود عابدی و عباس ماهیار