میراث علمی اسلام و ایران در گام هفتم

میراث مکتوب - هفتمین شمارۀ نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی - سال چهارم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1394) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

 

فهرست این شماره از دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران به شرح زیر است:

سرسخن: تاریخ علم، ضرورت و سودهای آن/ غلامحسین صدری افشار

رشدی راشد و تاریخ ریاضیات/ حسین معصومی همدانی

چشم‌انداز نجوم دورۀ اسلامی / دیوید کینگ، ترجمۀ راضیه سادات موسوی

عددنویسی رومی در آثار نویسندگان اندلسی و مراکشی / احمد جبار و یوسف گرگور، ترجمۀ محمد باهر        

ایمان و علم/ مُنیٰ اباظه، ترجمۀ امیرمحمد گمینی                 

مطالعات غربی دربارۀ کارهای کوشیار گیلانی /  یان پ. هوخندایک / ترجمۀ مرضیه شمس یوسفی و محمد باقری

دو بخش بازیافته از اصل عربی كتاب الصّیدنۀ ابوریحان بیرون / علی صفری آق‌قلعه

بحثی دربارۀ پیدایش جبر در دورۀ اسلامی/  مریم روژانسکایا، ترجمۀ حسین گل مژده

مدرسۀ پزشکی گندیشاپور، مهم‌ترین مرکز پزشکی دوران باستان/محمدحسین عزیزی

                                  خستگی در پزشکی سنتی ایران/  برتران تیری دو کروسول دِزِپس، ترجمۀ رضا علی‌اکبرپور

ساعت آفتابی/ عبدالحسین مصحفی 

دو نامه از مرحوم عبدالحسین مصحفی

عیون الأنباء فی طبقات الأطباء /حنیف قلندری  

فردوس الحکه، یکی از نخستین دانشنامه‌های مختصر پزشکی/  غلامحسین صدری افشار  

برج رادکان/ امیرمحمد گمینی    

دایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی/ حنیف قلندری              

طبع همتیار و دقت‌مدار استاد ابوالقاسم قربانی/ عبدالحسین مصحفی 

درگذشت عبدالحسین حائری

ترجمۀ رسالۀ جبر و مقابلۀ نصیرالدین طوسی/ محمد مهدی کاوه یزدی

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
    مدیر مسئول: اکبر ایرانی
    سردبیر: محمد باقری

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.