شمارۀ 13 دوفصلنامۀ فنون ادبی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ مجلۀ فنون ادبی (دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی علوم انسانی) - سال هفتم، شماره 13، پا ییز و زمستان 1394 منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فنون ادبی به شرح زیر است:

  سبك شناسی مقامات همدانی و حریری براساس سبك شناسی آماری بوزیمان/حامد صدقی ، مرتضی زارع برمی

 دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده/فاطمه مدرسی ، فرشته رستمی

 مقایسه واژه های مشتق و مركب زبان فارسی به لحاظ نوع فرآیند واجی/عالیه كرد زعفرانلو كامبوزیا، ارسلان گلفام ، فاطمه شاوردی شهركی

 تبیین نظریه ادبی انوری ابیوردی/فاطمه حكیما ، ناصر محسنی نیا  

توصیف و نقد دستوری مجموعه كتاب های آموزش فارسی به فارسی جامعه المصطفی العالمیه/نفیسه رئیسی ، محسن محمدی فشاركی

 الگوی شناور در ساخت جمله های مركب با توجه به كاربرد زمان افعال/ محمود مهرآوران

زبان و فرهنگ عامیانه در اشعار حمید مصدق/ نداسادات مصطفوی، محمدرضا نصراصفهانی ، مریم نافلی

بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر/صغری سلمانی نژاد مهرآبادی

سبك مرثیه های خاقانی/علیرضا شانظری

كاركرد ممیز خاص در صفت شمارشی مركب؛ ویژگی ممتاز سبك بیدل/الیاس نورایی ، زهرا منصوری

 

صاحب امتیاز: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان با همكاری انجمن ترو یج زبان و ادب فارسی ایران

مدیرمسئول:  حسین آقاحسینی

سردبیر:  اسحاق طغیانی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.