قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - پس از ارائۀ گزارش عملکرد مرکز پژوهشی میراث مکتوب (از شهریور 1392 تا پایان اسفند 1394) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی با ارسال نامه ای از فعالیت های این مرکز قدردانی کرد.

در این نامه آمده است:

جناب آقای ایرانی

مدیرعامل محترم مرکز پژوهشی میراث مکتوب

سلام علیکم

احتراماً، نامۀ شمارۀ 79000 مورخ 95/2/6 جنابعالی در خصوص گزارش فعالیت ها و عملکرد آن مرکز در سال 1394 در تاریخ 95/2/9 به استحضار مقام عالی وزارت رسید؛ مرقوم داشتند:

«ملاحظه شد

تلاش ارزنده ای صورت گرفته و قابل تقدیر و سپاسگزاری است.»

محمدعلی منفرد

مشاور وزیر و مدیر کل حوزۀ وزارتی

 

گزارش عملکرد مرکز پژوهشی میراث مکتوب را اینجا ببینید.