بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها

میراث مکتوب - همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها» به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتابخانه و موزه ملی ملک و گروه اخلاق انجمن جامعه‌شناسی ایران، سه‌شنبه 11 خرداد برپا می‌شود.

کنکاش در سفرنامه‌ها به عنوان یکی از منابع مکمل تاریخ اجتماعی ایران و رسیدن به درکی مشترک از فرصت‌ها و چالش‌های موجود در راه استفاده از این دست روایات ـ که انعکاس فهم بیگانگان از ایران قلمداد می‌شوند ـ موضوعی است که جامعه‌شناسان و تاریخ‌دانان را در همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها» گرد هم می‌آورد.

در این همایش محسن جعفری مذهب، محمدرضا جوادی یگانه، جبار رحمانی، سعیده زادقناد، زاگرس زند و رضا مختاری اصفهانی پیرامون «مستندسازی سفرنامه‌ها بر مبنای منابع تاریخی»، «ایرانیان از منظر بیگانگانی که در ایران مسئولیت داشته‌اند»، «در باب فهم سفرنامه‌ها: از حقیقت گویی تا غرض‌ورزی»، «حیرت ایرانی؛ خودباختگی یا شوک فرهنگی»، «بازنمایی ایران باستان در نوشته‌های یونیان و رومیان» و «هنر ایرانی در سفرنامه‌ها» سخن خواهند گفت.

همایش «بازنمایی ایران و ایرانیان در سفرنامه‌ها»، سه‌شنبه 11 خرداد 1395 از ساعت 14 تا 18 در کتابخانه و موزه ملک واقع در خیابان امام خمینی (ره)،‌ سر در باغ ملی، خیابان ملل متحد، در دو قسمت برگزار می‌شود و در پایان آن نیز، فرصت تعامل میان سخنرانان و حاضران، از طریق پرسش و پاسخ فراهم خواهد بود.

منبع: ایران سرای