اعطای مجدد امتیاز علمی پژوهشی به دوفصلنامۀ «آینۀ میراث»

میراث مکتوب - کمیسیون نشریات وزارت علوم با اعطای مجدد امتیاز علمی پژوهشی به نشریۀ «آینه میراث» موافقت کرد.

اولین شمارۀ نشریۀ «آینۀ میراث» تابستان 77 به صاحب امتیازی «دفتر نشر میراث مکتوب» منتشر شد. از زمستان 81 با مجوز علمی ترویجی، و از بهار 91 با مجوز علمی پژوهشی، به کار خود ادامه داد و در اندک مدتی توانست مورد اعتماد و اقبال شمار قابل توجهی از اساتید و محققان حوز‌ه‌های متن‌شناسی، نسخه‌شناسی و پژوهش‌های ادبی قرار گیرد. علاوه بر 56 شمارۀ منتشر شده از این نشریه، 40 شمارۀ «ضمیمۀ آینۀ میراث» شامل مقالات مفصل اساتید و پژوهشگران برجسته نیز منتشر شد. در فروردین‌ماه 94 از سوی مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم اخطار داده شد که انتشار ضمائم خلاف مقررات آیین‌نامه کمیسیون نشریات این وزارتخانه است و پس از آن‌که مرکز میراث مکتوب با ذکر دلایل خود بر تداوم کار انتشار آن ضمائم پافشاری کرد، در تاريخ 16 آبان‌ماه 94 امتیاز علمی پژوهشی نشریه لغو شد.

پس از لغو امتیاز نشریه، قریب به 200 تن از اساتید و اهل تحقیق از دانشگاه‌های سراسر کشور، و از جمله‌ چندین چهرۀ ماندگار عرصه فرهنگ و علوم انسانی، با تهیۀ نامه و تجمیع امضا، ضمن اظهار شگفتی و اعتراض به حکم وزارت علوم، میراث مکتوب را ترغیب و تشویق کردند که درخواست تجدید نظر بدهد و اعلام کند که دیگر ضمائم آینه میراث را منتشر نمی‌کند، تا بلکه روزنۀ امیدی برای اساتید و پژوهشگران و دانشجویان گشوده بماند. میراث مکتوب نیز برای احترام به رأی اساتید پیشکسوت، مصوبۀ کارگروه تخصصی بررسی نشریات وزارت علوم را پذیرفت و منتظر ماند تا نتیجۀ کارگروه تخصصی نشریات که اوایل دی‌ماه 94 برگزار شده بود اعلام شود و مرکز میراث مکتوب با نامۀ رسمی مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی کار خود را از سر بگیرد.

سرانجام پس از هفت ماه، کمیسیون نشریات وزارت علوم به طور رسمی با اعطای مجدد امتیاز علمی پژوهشی به نشریه آینه میراث موافقت کرد و شماره 57 این نشریه (پاییز و زمستان 94) در روزهای آتی منتشر خواهد شد. با توجه به این‌که وزارت علوم انتشار «آینه میراث» با امتیاز علمی پژوهشی را مشروط به توقف انتشار ضمائم کرده است، مقالات ضمائم نیز در آینده‌ای نزدیک با عنوان ضمائم گزارش میراث یا به صورت کتاب منتشر خواهند شد.