فراخوان پنجمین همایش ملی نقد ادبی

میراث مکتوب - فراخوان پنجمین همایش ملی نقد ادبی اعلام شد. این همایش در تاریخ 24 و 25 آبان ماه سال جاری در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

محورهای همایش به شرح زیر است:

رویکردهای اسطوره شناختی

تاریخچۀ اسطوره شناسی در ایران

مفهوم شناسی اسطوره

انواع اسطوره ها

تحول و دگردیسی اسطوره ها

اسطوره، زبان و فلسفه

اسطوره و نمادشناسی

اسطوره و نشانه شناسی

اسطوره: نقد روانکاوانه و کهن نمونه ای

اسطوره و ادبیات عامه

اسطوره: آیین ها و مناسک و افسانه ها

اسطوره: جامعه شناسی و انسان شناسی

اسطوره در جهان امروز

مطالعات تطبیقی اسطوره شناختی (ایرانی، هندی، بین النهرینی، یونانی و غیره)

مطالعات ترجمه در حوزۀ اسطوره

انواع ادبی هنری و نقد اسطوره شناختی

اسطوره شناسی و ادبیات داستانی، شعر، سینما، ادبیات نمایشی

تاریخ ارسال مقاله به این همایش 15 مهرماه سال جاری است.

نشانی الکترونیک: naqhdeadabi@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا کلیک کنید.