مبانی فقه: مقدمه ای بر نظریه حقوقی شیعه امامیه

میراث مکتوب - مبانی فقه: مقدمه ای بر نظریه حقوقی شیعه امامیه، نوشته سید امجد شاه نقوی، بریل، 250 صفحه (جولای 2016) شابک: 9789004311732

«مبانی فقه: مقدمه ای بر نظریه حقوقی شیعه امامیه» اثری است تحلیلی از کتاب مبادئ الوصول الی علم الاصول اثر علامه حلی، که بر اساس شش نسخه ی خطی که چهار نسخه از آن به زمان حیات نویسنده تاریخ گذاری شده بازسازی شده است. سید امجد شاه نقوی در این کتاب نسخه ی عربی اثر را بهمراه ترجمه انگلیسی و مقدمه ای تحلیلی  ارائه می دهد.

این اثر نخستین مجلد از سری کتابخانه آثار کلاسیک شیعه توسط بریل خواهد بود (کتابخانه کلاسیک شیعه به ترجمه متون کلیدی مانند احادیث نبوی و احادیث ائمه، ادبیات کلاسیک شیعه، آثار فقه، کلام، عرفان و فلسفه اختصاص یافته است. این آثار در دو قالب عربی بهمراه ترجمه انگلیسی ارائه خواهند شد) که در جولای 2016 منتشر خواهد شد.

منبع: مرکز کتابخانه و مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی