فراخوان همایش ملی «زبان و هویت»

میراث مکتوب - ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی همایش ملی «زبان و هویت» را برگزار می کند.

محورهای این همایش به شرح زیر است:

نظریه­ ها و دیدگاه­ها در زبان و هویت

تحول جامعه و تأثیر آن بر زبان و هویت

ویژگی­ها و کارکردهای زبان و هویت در جامعه

مختصات فرهنگی – اجتماعی زبان و هویت

رابطۀ زبان با هویت خرد ملی و کلان جهانی

چگونگی­ آموزش زبان فارسی، جهت تقویت زبان و هویت­ ایرانی- اسلامی در جهان

زبان و سطوح هویت (هویت جهانی، منطقه­ ای، ایران فرهنگی، ملی و محلی)

زبان و خودبیگانگی فرهنگی- هویتی

آسیب­ شناسی مباحث هویت ایرانی- اسلامی در ارتباط با زبان

راهبردها و سیاست­های تقویت هویت ایرانی- اسلامی از طریق زبان

چگونگی کاربرد زبان­ها و گویش­های ایرانی در تقویت زبان و هویت ملی

و سایر موضوعات مرتبط با عنوان همایش

آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 15 مرداد ماه سال جاری است. این همایش در تاریخ 25 و 26 سال جاری برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این همایش اینجا کلیک کنید