متن شناسی ترجمه های فارسی قصص الانبيای كسايی

میراث مکتوب - جستار حاضر می كوشد تا ضمن آشناساختن پژوهشگران با قصص الانبیای محمدبن عبدالله كسایی، به معرفی تفصیلی نسخ خطی ترجمه ­های فارسی آن بپردازد.

بررسی نظام درون متنی این ترجمه ­ها به منظور دستیابی به ساختار سبكی (زبانی و ادبی) نیز یكی از اهداف راهبردی این پژوهش است. با عنایت به نبود اطلاعات كافی درباره زندگی مولف و هویت مترجمان فارسی این اثر، نقد نظرات فهرست نویسان و كتابشناسان در این باره نیز در این مقاله مطمح نظر بوده است. مهم­ترین دلایل رویكرد نویسنده به طرح این موضوع را می ­توان شیوه­ روایی اثر كسایی؛ اشتهار آن در میان قصه پردازان جوامع اسلامی؛ وجود نسخ خطی متعدد از آن در كتابخانه ­های معتبر جهان و نیز ناشناخته بودن نسخه ­های خطی ترجمه ­های فارسی قصص الانبیای كسایی در ایران و جهان دانست.

متن کامل این مقاله تألیف غلامرضا رفیعی و کاظم دزفولیان که در مجلۀ متن شناسی ادب فارسی، سال هفتم، شمارۀ 4 منتشر شده است اینجا بخوانید.