چاپ عکسی نسخه دستنویس نفیسی از کلیله و دمنه فارسی منتشر شد

میراث مکتوب - نسخۀ دستنویس نفیسی از کلیله و دمنه، بخط سلطان محمدابن محمدنور شاگرد سلطان علی مشهدی سده 16 م.، از نصرالله بن محمد عبدالحمید شیرازی معروف به ابوالمعالی نصرالله منشی منتشر شد.

محل نگهداری این اثر ارزشمند کتابخانه رضا رامپور هند و انتشار آن به همت انجمن روابط فرهنگی هند میسر گردیده است.

این دستنویس نفیس مشتمل بر پیامی از نریندر مودی، نخست وزیر هند و پیشگفتارهایی از  پروفسور لوکیش چندر، رییس انجمن فرهنگی هند و غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین مقدمه ای به قلم پروفسور چندر شیکهر، مدیر گروه فارسی دانشگاه دهلی می باشد.

همانطور که پیش تر اشاره شد این کتاب به همت انجمن روابط فرهنگی هند. دهلی نو، به تازگی (سال 2016) روانه بازار نشر گردیده است.

منبع: مرکز پژوهش کتابخانۀ مجلس