ما نمانیم و عکس ما ماند/ گردش روزگار برعکس است

میراث مکتوب - استاد دکتر مصطفی ذاکری بامداد امروز، پنجم تیر، دنیای فانی را بدرود گفت و به دیار باقی شتافت. آنچه در ادامه مشاهده می کنید گلچینی از تصاویر حضور استاد در مرکز پژوهشی میراث مکتوب است.

از راست: زنده یاد مصطفی ذاکری و اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب از راست: زنده یاد مصطفی ذاکری و اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: سید محمد عمادی حائری، امیراسماعیل آذر،  مصطفی ذاکری و احسان اشراقی از راست: سید محمد عمادی حائری، امیراسماعیل آذر، مصطفی ذاکری و احسان اشراقی
از راست: محمود امیدسالار، سیدعلی آل داوود و مصطفی ذاکری از راست: محمود امیدسالار، سیدعلی آل داوود و مصطفی ذاکری
از راست:  مصطفی ذاکری، محمدعلی کاظم بیکی و جمشید کیانفر از راست: مصطفی ذاکری، محمدعلی کاظم بیکی و جمشید کیانفر
از راست: مجدالدین کیوانی، یحیی شایسته منش، محمد روشن، احسان اشراقی و  مصطفی ذاکری از راست: مجدالدین کیوانی، یحیی شایسته منش، محمد روشن، احسان اشراقی و مصطفی ذاکری
از راست: مصطفی ذاکری و غلامحسین امیرخانی از راست: مصطفی ذاکری و غلامحسین امیرخانی
از راست: یونس کرامتی و زنده یاد مصطفی ذاکری از راست: یونس کرامتی و زنده یاد مصطفی ذاکری
از راست: قاسم صافی، محمد حسن ابریشمی و مصطفی ذاکری از راست: قاسم صافی، محمد حسن ابریشمی و مصطفی ذاکری
از راست: مصطفی ذاکری و مجدالدین کیوانی از راست: مصطفی ذاکری و مجدالدین کیوانی