برگزیده‌ ای از دیوان خاقانی

میراث مکتوب - افضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی از مشاهیر سخنوران زبان و ادبیات فارسی در قرن ششم هجری است. مؤلف در این دفتر برآن است تا از منظرهای مختلف این شاعر بزرگ و روزگارش و چندی و چونی زاده قریحه طبع چون دریای موّاجش را در حدّ امکان معرفی کند.  

به گفتۀ مؤلف کتاب، خاقانی سخنوری است با ذهن و قریحه شاعری سرشار، زندگی او را عمّی طبیب  و فیلسوف و پسر عمی حکیم و آشنا با اسرار افلاک همراهی می‌کند.

از این رو، در اشعار خاقانی واژه‌ها و اصطلاحات نجومی، فلسفی و طبی به فراوانی به کار رفته که نشان از تسلط شاعر به علوم زمان خود است. خاقانی شاعری است مسلمان و شافعی مذهب و در اصول پیرو اشاعره، تأثیر این اعتقادات در جای‌جای سروده‌های او به وضوح تمام پیداست و مؤلف به نمونه‌هایی از این قسم اعتقادات اشاره کرده است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

فصل اول: کلیات

فصل دوم: متن قصاید و توضیح آنها

فصل سوم: نمونه‌ای از ترجیعات، قصاید کوتاه و غزلیات

پیوست: قصاید افزوده (برای مطالعه بیشتر)

فهرست آیات قرآنی

فهرست احادیث نبوی

منابع و مآخذ

ماهیار، عباس، برگزیده‌ ای از دیوان خاقانی، تهران، سمت، 268 صفحه، شمارگان: 1000 نسخه، قطع: وزیری، بها: 85000 ريال، 1394.