فیلم نشست «بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد» بر روی وبگاه چهارراه

میراث مکتوب - فیلم نشست «بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد» از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب بر روی وبگاه چهارراه قرار گفت.

این سخنرانی، هفدهمین نشست از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ برگزار گردید.

میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد، فیلسوف، متکلم و فقیه برجسته دورۀ صفویه و از ارکان مکتب فلسفی اصفهان است. این نشست به بررسی اندیشه‌های میرداماد می‌پردازد.

این فیلم را اینجا مشاهده کنید.

فیلم سایر نشست های مرکز پژوهشی میراث مکتوب بر روی وبگاه چهارراه را اینجا ببینید.