برگزاری دورۀ آموزشی «کتیبه‌خوانی و طراحی خطوط کوفی»

میراث مکتوب - دورۀ آموزشی «کتیبه‌خوانی و طراحی خطوط کوفی» در کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار می‌شود.             

دوره آموزشی «کتیبه‌خوانی و طراحی خطوط کوفی» روزهای یک‌شنبه در هشت جلسه از ساعت 15 تا ساعت 17 با تدریس عمادالدین شیخ‌الحکمایی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. نخستین جلسه این دوره آموزشی در تاریخ 27 تیر 1395 خورشیدی خواهد بود.

دوستداران و علاقه‌مندان به حضور در دوره آموزشی «کتیبه‌خوانی و طراحی خطوط کوفی»، برای دریافت آگاهی‌های بیش‌تر و نام‌نویسی می‌توانند با شماره تلفن 66700878 (حوزه پژوهش و آموزش) کتابخانه و موزه ملی ملک تماس بگیرند یا حضوری به این بخش به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، سردر میدان مشق، محوطه تاریخی باغ ملی» مراجعه کنند.