مراسم بزرگداشت استاد علی رفیعی علامرودشتی

میراث مکتوب - مراسم بزرگداشت علی رفیعی علامرودشتی و رونمایی از کتاب رفیعی نامه شب گذشته دوم مرداد در مرکز معلولان قم از مراکز توانبخشی وابسته به بیت آیة الله سیستانی برگزار شد.

در این نشست محمد اسفندیاری، سید علی طباطبایی، حجت الاسلام ایازی و اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای حاضران خاطراتی را از استاد علی رفیعی علامرودشتی بیان کردند.