مقالات آینۀ میراث 57/ 8

هفت تماشای قتيل لاهوری و نسخه های آن

میراث مکتوب - هفت تماشا از جمله آثار محمد حسن قتیل لاهوری (د 1233 ق/ 1817م) است كه به خواهش آقا محمد صادق خان فراهانی و آقا ابوالحسن خان قزوینی نوشته شده است. مولف، در دیباچه كتاب، هدفش را از تالیف، تحریر احوال هندوان و رسوم این فرقه و شیوه مسلمانان ساكن هند، قدیم الاسلام یا جدیدالاسلام ذكر كرده است.

هفت تماشا مشتمل بر عقاید و آداب اقوام و مذاهب هندوان است كه در آن، به برخی حوادث تاریخی، نهضت ترجمه كتابهای هندی به فارسی و حتی شیوه های عزاداری حسینی نزد مسلمانان شبه قاره هند و هندوان اشاره شده است.

در این نوشتار سعی بر آن است كه با استفاده از تصویر 3 نسخه این اثر، موجود در كتابخانه های ملك، موزه ملی كراچی و موزه بریتانیا، این نسخه ها بررسی شود.

متن کامل این مقاله به قلم مروارید رفوگران که در شمارۀ جدید آینۀ میراث سال سيزدهم، شماره 2 (پياپی 57)، پاييز و زمستان 1394 منتشر شده است اینجا بخوانید.