فراخوان مقالۀ دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

میراث مکتوب - فراخوان مقالۀ دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای اعلام شد. این همایش آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

محورهای همایش به شرح زیر است:  

مطالعات زبان‌شناختی مبتنی بر پیکره

کاربرد پیکره در زبان‌شناسی

پیکره و تنوعات زبانی

استفاده از پیکره در زبان‌شناسی و حوزه‌‌های مرتبط

فرهنگ‌نویسی مبتنی بر پیکره

روش‌های پیکره‌ای در آموزش و یادگیری زبان

نقش پیکره در زبان‌شناسی اجتماعی

اهمیت پیکره‌های زبانی در ترجمه

پیکره و هستان‌شناسی

انواع پیکره و داده‌های حجیم زبانی

پیکره‌های برچسب‌خوردۀ زبانی (صرفی، نحوی، معنایی، گفتمانی، نوع اسم)

پیکره‌های خام زبانی

پیکرۀ خاص‌منظوره

ابزارها و رویه‌های استاندارد در ساخت و برچسب‌زنی پیکره و سایر انواع داده‌های زبانی

روش‌های تولید،‌ توسعه و تبدیل پیکره‌ها

ساخت ماشینی پیکره‌ها

ابزارهای پیکره‌سازی

یادگیری نظارتی بر اساس پیکره‌ها

این همایش با همکاری انجمن زبان شناسی و نشر نویسه پارسی ایران برگزار می شود و مهلت ارسال متن كامل مقالات 10 شهریورماه سال جاری است.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.

تلفن تماس دبیرخانه: 88212003