دکتر حسین بهزادی اندوهجردی درگذشت

میراث مکتوب – دكتر حسین بهزادی اندوهجردی، استاد و رئیس گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مركز) امروز شنبه 16 مرداد دار فانی را وداع گفت.  

وی متولد سال 1314 در اندوهجرد و فرزند بهادر كرمانی (شیخ صفر) شاعر ، واعظ وخطاط اندوهجرد بود. از آثار او می توان به اشكی واهی (مجموعه اشعار) ، ستارگان كرمان (تذكرۀ شاعران كرمان )، دامنی گل، گزیدۀ دیوان شمع جمع فؤاد کرمانی و ...،  اشاره نمود.

از او همچنین مقالاتی با عناوین «طنز عامیانه» فرهنگ مردم - زمستان 1384 - شماره 16، «شیوه تعلیم در مثنوی معنوی (کتاب ماه ادبیات و فلسفه)» آبان 1380 - شماره 49)، «منظومه های شمسی ادبیات ایران (کلک)» اسفند 1377 - شماره های 101 - 103)، «افضل اعمال افضلی پور» (ادب و زبان فارسی) بهار 1373 - شماره 5)، «شاعر مبارز» «جلوه هایی از شعر حافظ» (دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران - زمستان 1353 - شماره 88)، شعر، کهنه و نو ندارد (یغما - مرداد 1352 - شماره 299)  و  .... منتشر شده است.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب درگذشت این پژوهشگر و استاد دانشگاه را به جامعۀ فرهنگی کشور و خانوادۀ محترم ایشان تسلیت می گوید.