یازدهمین کنفرانس نسخ خطی اسلامی

میراث مکتوب - مؤسسه نسخ خطی اسلامی با مشارکت بنیاد فرهنگ نسخ خطی و مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج در بریتانیا از ۲۳ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ (13–15 September 2016) میزبان برگزاری یازدهمین کنفرانس نسخ خطی اسلامی است.

موضوع این کنفرانس تصوف و فرهنگ نسخ خطی اسلامی است و در خصوص رابطه بین عرفان و فرهنگ نسخۀ خطی اسلامی بحث و گفت‌وگو می‌شود.

برای ثبت نام در این کنفرانس اینجا را مشاهده کنید.