مقالات آینۀ میراث 57 /15

ضرورت تصحيح مجدد مجموعه رسائل عزيزبن محمد نسفی

میراث مکتوب - «مجموعه رسائل» عزیز نسفی از جمله مهمترین آثار وی محسوب می شود كه مشتمل بر بیست و دو رساله در موضوعات مختلف عرفانی است. بدان جهت كه مجموعه رسائل نسفی در بین آثار وی از حیث سادگی، روانی و توانایی انتقال موضوعات عرفانی جایگاهی ویژه دارد، وجود متنی خالی از اشكال و منقح از این اثر بسیار مهم و ضروری است.

این اثر پیش از این یك بار با عنوان «الانسان الكامل» به چاپ رسیده است اما با توجه بدان كه در مراحل دوگانه تصحیح آن یعنی «تحقیق در اثر» و «تصحیح متن» كاستیهایی در روش وجود دارد، نظریات ناصواب، بدخوانیها، گزینشها و گزارشهای نادرست و كاستیهایی در متن ارائه شده راه یافته است. این مقاله در پی آن است كه متن موجود از مجموعه رسائل نسفی را بر اساس دو مرحله تصحیح یعنی «تصحیح متن» و «تحقیق در اثر» از جهات گوناگون نقد، و ضرورت ارائه متنی منقح از این اثر را پیشنهاد كند.

متن کامل این مقاله را که در شمارۀ جدید آینۀ میراث (سال سيزدهم، شماره 2 (پياپی 57)) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.