«هویت ایرانی» نقد و بررسی می شود

میراث مکتوب - نشست نقد و بررسی کتاب «هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی» ترجمه و تدوین دکتر حمید احمدی 27 مرداد در سرای اهل قلم موسسۀ خانه کتاب نقد و بررسی خواهد شد.

در این نشست محمدتقی راشد‌محصل، کاوه بیات، دکتر کارلو چرتی و حمید احمدی حضور دارند.

کتاب «هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی» نوشته احمد اشرف و دو مقاله از: گرارد نیولی و شاپور شهبازی به کوشش  دکتر حمید احمدی ترجمه و تدوین شده و به بررسی دیدگاه‌های مربوط به هویت قومی و ملی ایران پرداخته شده است.

کتاب در هشت فصل با این عناوین تنظیم شده است: «مفاهیم و نظریه‌ها: هویت ایرانی به سه روایت»، «شکل‌گیری ایده ایران و هویت ایرانی در ایران باستان»، «تاریخ ایده ایران: هویت ایرانی در دوره هخامنشی و اشکانی (پارتی)»، «هویت تاریخی و فرهنگی ایران در دوره اسلامی»، «هویت ایرانی در دوره فرمانروایی ترکان»، «دوران صفوی: عصر دین و وطن»، «هویت ایرانی در قرن نوزدهم و بیستم میلادی» و «پیدایش ناسیونالیسم دولتی در دوران پهلوی».

احمدی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در «نتیجه‌گیری» کتاب با اشاره به شکل‌گیری اندیشه ناسیونالیسم می‌نویسد: «ایران برخلاف بسیاری از کشورهای نوپدید خاورمیانه و سایر نقاط جهان، در گذار از دوران سیاسی سنتی به دوره‌ سیاسی مدرن، یعنی دوره‌ شکل‌گیری اندیشه‌ ناسیونالیسم و هویت ملی، با چالش عمده‌ای روبه‌رو نشد. اندیشمندان و نخبگان سیاسی ایران نیز با تکیه بر روایت‌های تکامل یافته‌ هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی قرون گذشته، گفتمان هویت ملی مدرن و ناسیونالیسم ایرانی را بر مبنای سنت‌های هویتی پیشامدرن خود استوار ساختند

نشست نقد و بررسی کتاب «هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی» چهارشنبه 27 مردادماه از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برپا می‌شود.