چهل و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - چهل و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز 27 مرداد در این مرکز برگزار شد. دکتر وحید سبزیان پور، دکتر سید محمد حسینی، فرهاد طاهری و تورقای شفق، مدیر مرکز یونس امره در این نشست سخنرانی کردند و در پایان محسن ذاکرالحسینی غزلی را برای حاضران خواند.

سید محمد حسینی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی سید محمد حسینی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالحسن بصیره - مدرس پیشکسوت دانشگاه در رشتۀ فیزیک عبدالحسن بصیره - مدرس پیشکسوت دانشگاه در رشتۀ فیزیک
منصور صفت گل - عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران منصور صفت گل - عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران
از راست وحید سبزیان پور - دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازی كرمانشاه و جمشید کیانفر - پژوهشگر و مصحح از راست وحید سبزیان پور - دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازی كرمانشاه و جمشید کیانفر - پژوهشگر و مصحح
فرهاد طاهری - نویسنده و پژوهشگر فرهاد طاهری - نویسنده و پژوهشگر
قاسم صافی - عضو هيئت علمی دانشگاه تهران قاسم صافی - عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
محمود جعفری دهقی - عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران محمود جعفری دهقی - عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران
رونمایی از ترجمۀ کتاب الملل و النحل تألیف محمد بن عبدالکریم شهرستانی رونمایی از ترجمۀ کتاب الملل و النحل تألیف محمد بن عبدالکریم شهرستانی
تورقای شفق - مدیر مرکز فرهنگی یونس امره تورقای شفق - مدیر مرکز فرهنگی یونس امره
محسن ذاکرالحسینی - شاعر و پژوهشگر محسن ذاکرالحسینی - شاعر و پژوهشگر