مروری کوتاه بر فعالیتهای 3 سالۀ میراث مکتوب به مناسبت هفته دولت

میراث مکتوب - با ظهور انقلاب شكوهمند اسلامی كه انقلابی مردمی و فرهنگی بود، تلاش­ های بسیاری صورت گرفت تا ظرفیت­های فرهنگی و هنری كشور شناسایی و در جهت بازسازی هویت ملی و دینی اقدامات مؤثری انجام گیرد. انقلاب اسلامی برای نسل جوان این پیام را داشت كه با فرهنگ و هنر ایرانی می­توان كشور را از هر گونه آسیبی محافظت كرد. یكی از شاخصه ­های فرهنگی هر ملتی دستاوردهای فكری آن ملت است كه به صورت دستنویس بر روی نسخه ­های خطی دست­یاب می­شود .

ملتی كه حافظۀ درخشان تاریخی دارد می­تواند گذشتۀ خود را پله­ای برای بازسازی آیندۀ خود قرار دهد . طبعاً از اقدامات ارزشمندی كه پیش از انقلاب برای بازشناسی آثار علمی صورت گرفته به مراتب در سطح وسیعتری توسط مؤسسات فرهنگی متعدد انجام گرفته. مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب به همین منظور در سال١٣٧٢ با حمایت دولت تأسیس شد. در این ٢٣ سال دولت­های مختلف از فعالیت­های صورت گرفته همواره حمایت كردند.

به رغم تنگناهای اقتصادی هیچگاه دولت آقای روحانی از حمایت­های مادی و معنوی خود دریغ نورزیده است. تنگناهای ناخواسته، كه اقتصاد مقاومتی به عنوان راهكاری معقول برای برون­رفت از آن توصیه شده، گزینه ای بود كه به تداوم حیات این مركز كمك كرد. برنامه­ ها و فعالیت­هایی برای كاستن هزینه ­ها در دستور کار قرار گرفت: الاهم فالاهم كردن، جلب مشاركت­های مردمی، برون­سپاری کار، حذف انبار كتاب، رویكرد به گزینۀ چاپ دیجیتال و محدود كردن شمارگان كتاب فراخور تفاضای بازار، حذف فیلم و زینك و... از اقداماتی است كه برای تحقق اقتصاد مقاومتی با موفقیت افتخار آمیزی همراه بود.

این مركز توانست در دو سه سال اخیر در حالی كه به میزان سال ١٣٨٥ كمك دریافت می­کرد، به فعالیت­ های خود بیشتر از سابق ادامه دهد.
برای مشاهدۀ فهرست فعالیت­های سه سال اخیر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اینجا کلیک کنید.