انتشار شمارۀ 30 متن شناسی ادب فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ متن شناسی ادب فارسی (سال هشتم، شماره 30، تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان منتشر شد.

عناوین مطالب این نشریه به شرح زیر است:

تأثیرات روانی هجوم مغول بر جامعه قرن هفتم، با نگاهی به نفثة المصدور/ احمد امیری خراسانی، نازنین غفار

نقد دیوان كبیر مصحَح بدیع الزمان فروزانفر با تكیه بر نسخه نورعثمانیه/ الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، محمد یوسف نیری

بررسی نقش كنش و نشانه در پیوند موضوعی پنج باب هندی كلیله و دمنه نصرالله منشی/ مریم حبیبیان، دكتر سعید حسام پور

 بررسی طرح روایی مناظره در الهی نامه/ قدسیه رضوانیان، امیرحسین بهمنی

بررسی و مقایسه تحلیلی وجه دین ناصرخسرو و مثنوی مولوی/ سیده مریم روضاتیان، سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی

بررسی فرایند واژه سازی در زاد المسافر ناصرخسرو/ خیر محمدنبی خیرآبادی، علوی مهیار علوی مقدم ، خواجه احمد خواجه ایم

تصحیح بیت هایی از دیوان انوری ابیوردی بر اساس دست نویس مورخ (680 ه. ق.) كتابخانه مجلس/ مجید منصوری

 

متن شناسی ادب فارسی

صاحب امتیاز:  دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول:  اسحاق طغیانی 

سردبیر:  حسین آقاحسینی 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.