رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي

ميراث مكتوب - فرزاد اقبال در شماره 50 دوفصلنامه تخصصي آينه ميراث مقاله اي درباره رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي نوشته است.
شرح و تفسير مثنوي جلال‌الدين محمد مولوي سابقه‌اي ديرين دارد، اما نكتۀ حائز اهميت در شيوۀ شرح اين تفاسير، گرايش عرفاني آنها در توضيح محتوايي ابيات است. در شيوۀ تفسيري كه براي تحليل مثنوي در اين مقاله ارائه نموده‌ام، كوشيده‌ام تا حوزۀ معاني ابيات را در الفاظ آن محدود و مدلل سازم. در اين شيوه، مبناي معنايابي شعر توجه به صنايع ادبي و آرايه‏هاي زباني آن است. اين شيوه را جهت به چالش كشاندن اين پيش ‌فرض رايج در ميان مثنوي ‏پژوهان كه لفظ و صورت در برابر انديشۀ بلند مولانا بي‌اعتبار و بي‌ ارزش است، «تفسير صوري» ناميده‌ام. در اين شيوه بيش از هر چيز زبان مثنوي و شاعرانگي مولانا معيار شرح و توضيح ابيات قرار مي ‌گيرد.
مقاله رستخيز ناگهان نقش صناعات صوري در مثنوي معنوي اثر فرزاد اقبال در شماره 50 دوفصلنامه تخصصي آينه ميراث منتشر مي شود.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.