دانلود کتاب رفیعی نامه + گزارش مراسم بزرگداشت استاد علی رفیعی علامرودشتی

میراث مکتوب - امکان دانلود کتاب رفیعی نامه (زندگی‌نامه و کارنامۀ استاد علی رفیعی) از طریق وبگاه دفتر فرهنگ معلولین فراهم شد.  کتاب حاضر در شش فصل تدوین و تنظیم شده است. فصل نخست آن به زندگی‌نامه خودنوشت استاد اختصاص دارد. یاد ایام، کارنامه عمر، گزیده آثار، درباره و تکریم و اهدائات عناوین دیگر فصول این کتاب است.


دریافت متن کتاب رفیعی نامه/ اینجا


گزارش همایش تکریم استاد علی رفیعی را اینجا مشاهده کنید.