حکمت نامۀ مفاخر در گام نخست

میراث مکتوب - شمارۀ اول فصلنامۀ تخصصی حکمت نامۀ مفاخر (تابستان 1395) به صاحب امتیازی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

 

 

فهرست مطالب این شماره از حکمت نامۀ مفاخر به شرح زیر است:

حکیم سبزواری و عرفان/ مهدی محقق

پژوهشی نو در اثبات محتوای وحدت شخصی وجود/ علی قاسمی، وحید واحدجوان، سجاد نیکخو

تحلیل اسلامی عرفانی  توحید از دیدگاه مولانا و امام رضا (ع)/ حسین آریان/ لیلی عباسی منتظری

عرفان اسلامی و نیروی حال/ فلور ولی پور چهارده چریک

غالب دهلوی عارفی شیعی/ علی اکبر افراسیاب پور

ملکوت از منظر عرفان/ اسماعیل دارابکلایی/ سید مجتبی جلالی

جستجو در تفسیر عرفانی لفظ جلالۀ «الله»/ حسین شاکری

بررسی تأثیر ژنتیک بر سیر و سلوک عرفانی انسان/ داود غلامی

عقلانیت غرب مدرن از نگاه عرفانی و فلسفی اقبال/ عزیزالله سالاری و محمدمهدی مظاهری

 

حکمت نامۀ مفاخر (فصلنامۀ تخصصی حکمت الهی و عرفان اسلامی)

صاحب امتیاز: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مدیرمسئول: مهدی محقق

سردبیر: علی اکبر افراسیاب پور