برگزاری همایش بین المللی طاش کوپری زاده

میراث مکتوب - همایش بین المللی طاش کوپری زاده، عالم مسلمان قرن شانزدهم برگزار می‌شود.

بحث و بررسی دربارۀ سهم مسلمانان در فلسفه و علم اصلی ترین هدف برگزاری این همایش است.  
این همایش از تاریخ 18 تا 20 ماه نوامبر سال 2016 برگزار خواهد شد. از این  نویسنده نزدیک به دویست اثر در  موضوعات مختلف باقی مانده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا کلیک کنید.