تقدیر از شریف حسین قاسمی استاد ادبیات فارسی دانشگاه دهلی

میراث مکتوب - انجمن آثارو مفاخر فرهنگی مراسم بزرگداشتی برای پروفسور شریف حسین قاسمی استاد ادبیات فارسی دانشگاه دهلی برگزار می کندا.ین بزرگداشت به پاس مقام شامخ علمی و خدمات ارزندۀ فرهنگی این ادیب و پژوهشگر دانشگاه دهلی روز یک شنبه 28 شهریور انجام می گیرد.
مراسم از ساعت 17:30 تا 19:30 در تالار اجتماعات شهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان ولی عصر(عج)، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر علی اکبر بشیری، شماره 71 برگزار خواهد شد.
استاد شریف حسین قاسمی استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و نیز اردو در دانشگاه دهلی هند و عضو انجمن پژوهشگران فارسی هند است.
وی پیش از این به پاس خدمات ارزنده اش به زبان و ادب فارسی نشان عالی ریاست جمهوری هند و جایزه غالب دهلوی در حوزه تحقیق ادبی و چندین جایزه ادبی فارسی دیگر را دریافت کرده است.
وی بیش از 150 مقاله به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی در فصلنامه های گوناگون به چاپ رسانده و بیش از 20 عنوان کتاب چاپ شده است
.