فراخوان همایش تخصصی «نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی»

میراث مکتوب - مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی با همکاری کتابخانۀ ملی بلغارستان همایش تخصصی «نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی» را برگزار می کند.

 

 

محورهای این همایش عبارت است از:

اسناد و مکاتبات فارسی

کاوشی در متون شرقی

اسناد و مکاتبات مربوط به ایران به زبان های دیگر

نسخ خطی مربوط به ایران به زبان های دیگر اعم از متون دینی و اسلامی

این  همایش فوریۀ 2017 برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.