انتشار فرهنگ طب سنتی

میراث مکتوب - این فرهنگ نخستین فرهنگ انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی طب سنتی است که در حدود سی هزار واژه و اصطلاح پزشکی را شامل می شود.

واژه هایی که در گذشته، در طب سنتی به کار می رفته و یا هم اکنون کاربرد دارد. این واژه ها شامل داروها، بیماری ها، روش های درمانی، زندگینامۀ پزشکان و داروسازان طب سنتی ایران، عرب و اروپایی و نام کتاب هایشان و نیز مجموعۀ کاملی از گیاهان و فرآورده های طبیعی و نام های متعدد آنها به زبان فارسی، عربی، انگلیسی و لاتین است.

مجموعۀ کامل پیشوندها و پسوندهای اصطلاحات پزشکی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، یونانی و لاتین از جنبه های دیگر این فرهنگ است. این واژه ها از کتاب های طب سنتی مانند قانون، الحاوی، مخزن الادویه، ذخیرۀ خوارزمشاهی، بیان الطب و غیر آنها جمع آوری و سپس توضیح داده شده است.

توکلی صابری، محمدرضا، سینایی، زهرا (راحیل)، فرهنگ طب سنتی، تهران، معین، 728 صفحه، قطع: وزیری، بها: 450000 ریال، 1395.