اهمیت توجه به دلالت سیاق در تصحیح و گزارش متن

میراث مکتوب - منابع بزرگ دانش، تاریخ و فرهنگ امم عالم که بنوعی، میراث پیشینیان تلقی می گردد، متن محور است و پیوند فکری و فرهنگی مردمان امروز با گذشتگان، غالباً از راه تصحیح، مطالعه و «فهم درست» این متون میسر می شود.

از سویی، یکی از مؤلفه های مهم در زمینۀ فهم درست، اهمیت توجه به «دلالت سیاق» در بازخوانی متون است. این مقاله ضمن طرح این مسئله، برای ایضاح مطلب به بررسی مصیبت نامۀ عطار پرداخته است که چندی است با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بچاپ رسیده است. اما برغم دقت نظر و تیزبینی مصحح محترم، تصحیح و گزارش چند بیت همچنان محل تردید و تأمل است که پس از ذکر مقدمات به آنها اشاره خواهد شد.

متن کامل این مقاله به قلم رضا رستگاری، محمدیوسف نیری و محمدحسین کرمی که در فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شمارۀ 29 پاییز 1394 منتشر شده است را اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.