گزارشی از مراسم رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی کالج وادام آکسفورد

میراث مکتوب - مراسم رونمایی از کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فردوسی، کالج وادام (Wadham) دانشگاه آکسفورد شنبه 27 شهریور در تالار صائب دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار شد. این مجلس علمی که با حضور استادان سابق و لاحق گروه های مختلف ادبی و تاریخ و جغرافیا و... برپا شد، مشتمل بر دو بخش تجلیل و بخش معرفی کتاب بود.

در بخش اول نشست تجلیل و بزرگداشت مرتضی تیموری کتابدار سابق دانشگاه و نکوداشت یاد کارو میناسیان طبیب و مجموعه دار نسخ خطی و کتب نایاب بود که کتابهای خود را به دانشگاه آکسفورد هدیه کرده بود و ثبت و فهرستنگاری اولیه آن را هم آقای تیموری انجام داده بود.

در این بخش معاون آموزشی گروه ادبیات سعید شفیعیون و رئیس دانشکده آقای دهقان نژاد و دکتر رحیمی معاون پژوهشی دانشگاه در باره اهمیت این جلسه و ضرورت تشکیل مستمر نشستهای رونمایی و نقد و معرفی کتاب در دانشگاه با رویکرد مثبت و سازنده ای که در دورۀ جدید ایجاد شده، سخن گفتند. دکتر جمالی نژاد شهردار فعلی اصفهان که خود از تحصیلکرده های رشته جغرافیای همین دانشگاه است، مشوق خوبی برای برگزاری چنین نشستی بود و برغم مشغله های کاری خود در این جشن (تجلیل و رونمایی) شرکت کرد و برای تداوم چنین نشستهای علمی اعلان آمادگی نمود.

سپس آقای انتخابی درباره خدمات میناسیان سخن گفت و فضل الله صلواتی در باره جناب آقای تیموری مطالب ارزشمندی بیان کرد.

بخش اول با اهداء لوح به جناب تیموری و دکتر علی انصاری مولف کتاب و دکتر ایرانی مدیر موسسه پژوهشی میراث مکتوب که از پروژه فهرستنگاری حمایت مادی کرده و سپس آن را منتشر نموده بود، توسط معاون پژوهشی دانشگاه و شهردار اصفهان به پایان رسید.

بخش دوم با سخنرانی دکتر ایرانی درباره جابجایی نسخ خطی و انتقال آنها از شرق به غرب شروع و با سخنرانی دکتر میرانصاری دربارۀ مجموعۀ میناسیان و اهمیت آنها به پایان رسید.

حضور استادان دانشگاه اصفهان مانند دکتر جمشید مظاهری(سروشیار) و دکتر نوریان، محمدی فشارکی رئیس گروه، دکتر حکیم آذر، دکتر احمدی دارانی، ضیایی حبیب آبادی، رضا ضیا، باباصفری، ابن الرسول، شفقی،رشیدی،چترایی، براتی، رئیسی، شریفی ولدانی، رجایی، زهتاب و دانشجویان دانشگاه، زینت بخش این نشست علمی بود. به نظر می رسد حمایت و شرکت شهردار فرهنگ دوست اصفهان در این محفل علمی طلیعه امیدبخشی برای شکل گیری و تداوم جلسات علمی به بهانه رونمایی کتاب و نقد و معرفی کتاب و آثار برتر باشد. کتاب شناخت یک، عنوان اولین نشست روی پوستر این نشست درج شده بود که نشانگر آغاز کوششی سترگ در دانشگاه اصفهان برای ترویج فرهنگ و تولید علم و تشویق کتابخوانی است.

این نشست با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب و باحمایت معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان و بخصوص دفتر قلمستان وابسته به شهرداری برگزارشد. حضور پژوهشگر و شاعر نامور سید عبدالرضا موسوی طبری، دکتر عسکر بهرامی، دکترسید سعید میرمحمد صادق، دکتر الوند بهاری، دکتر علی میرانصاری و دکتر ایرانی از تهران و دکتر سلمان ساکت از دانشگاه فردوسی مشهد موجب رونق بیشتر این جلسه شده بود. در حاشیه این نشست از خدمات سرکار خانم شیرین حمیدی کتابداردانشگاه که به تازگی بازنشست شده بودند نیز با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد. حسن ختام این نشست هم شاهنامه خوانی با اجرای آقای مظفر احمدی بود که با لحن و آهنگ خوشی صفای این بزم علمی را دوچندان کردند.