چهل و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - چهل و سومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 31 شهریور در این مرکز برگزار شد. در این مراسم دکتر آذرتاش آذرنوش دربارۀ کتاب فرسنامه قيم نهاوندی (كهن‌ترين فرسنامه شناخته شده به فارسی) و دکتر شریف قاسمی دربارۀ وضعیت زبان و ادبیات فارسی و تصحیح نسخه های خطی در هند سخن گفتند.

در این نشست همچنین سید محمدتقی حسینی از مجلد جدید فهرست نسخه‌‌های خطی فارسی کتابخانه استانبول سخن گفت. در پایان نشست نیز سید عبدالرضا موسوی طبری شعری را به مناسبت عید سعید غدیر خم برای حاضران خواند.

از راست: سید علی موسوی گرمارودی، غلامرضا جمشیدنژاد اول و آذرتاش آذرنوش از راست: سید علی موسوی گرمارودی، غلامرضا جمشیدنژاد اول و آذرتاش آذرنوش
از راست: عسکر بهرامی، نجفقلی حبیبی، مرتضی کریمی نیا و محمود عابدی از راست: عسکر بهرامی، نجفقلی حبیبی، مرتضی کریمی نیا و محمود عابدی
سید علی موسوی گرمارودی سید علی موسوی گرمارودی
اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
آذرتاش آذرنوش - استاد دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران آذرتاش آذرنوش - استاد دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمود جعفری دهقی - دیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایرانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران محمود جعفری دهقی - دیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایرانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رونمایی از کتاب الملخص فی اللغة تألیف ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی رونمایی از کتاب الملخص فی اللغة تألیف ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی
حسین شریف قاسمی - مصحح پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی در هند حسین شریف قاسمی - مصحح پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی در هند
آکیهیرو کاوارا - استاد دانشگاه توکیو آکیهیرو کاوارا - استاد دانشگاه توکیو
توران کوچ - شاعر و پژوهشگر اهل ترکیه‌ توران کوچ - شاعر و پژوهشگر اهل ترکیه‌
 تورقای شفق - مدیر مرکز یونس امره تورقای شفق - مدیر مرکز یونس امره
سید عبدالرضا موسوی طبری - شاعر و پژوهشگر سید عبدالرضا موسوی طبری - شاعر و پژوهشگر