دعوت از پژوهشگران به نشست «میراث ناشناختۀ فارسی‌زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی»

میراث مکتوب - نشست «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» با حضور دکتر مجید تفرشی، تاریخ‌شناس و سندپژوه مستقل - آرشیو ملی بریتانیا برگزار می‌شود. این نشست از ساعت 15 تا 17 در ساختمان مرکز پژوهشی میراث مکتوب واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، طبقۀ دوم برگزار خواهد شد.

موضوع اصلی این نشست مروری بر مجموعه های ناشناختۀ مکاتبات و اسناد فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از ابتدای قرن نوزدهم تا میانۀ قرن بیستم است.

مدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب از همه اساتید، پژوهشگران و علاقمندان به میراث ایرانی و اسلامی دعوت کرده تا در این نشست حضور یابند. متن دعوتنامه بدین شرح است:

با سلام

به استحضار می‌رساند نود و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «میراث ناشناختۀ فارسی زبان در آرشیو ملی بریتانیا از 1800 تا 1950 میلادی» با سخنرانی جناب آقای دکتر مجید تفرشی (تاریخ‌شناس و سندپژوه مستقل آرشیو ملی بریتانیا) روز چهارشنبه، هفتم مهرماه 1395، ساعت 15 تا 17 در محل این مرکز واقع در تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، طبقه دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار می‌شود. از اساتید و پژوهشگران علاقمند دعوت می‌شود با حضور در این نشست به غنای علمی آن بیفزایند.

با احترام

اکبر ایرانی

مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب