فراخوان نخستین همایش دوسالانۀ فرهنگ و زبانهای باستانی

میراث مکتوب - نخستین همایش دوسالانۀ فرهنگ و زبان های باستانی به کوشش دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

 

محورهای همایش به شرح زیر است:

زبان های باستانی ایران (اوستا، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی میانه ترفانی، پهلوی اشکانی، سغدی و ...)

فرهنگ ایران باستان (تاریخ، فرهنگ، هنر، باستان شناسی و ...)

کیش های ایران باستان (زرتشتی، مانوی، مزدکی، زروانی، میترایی و ..)

اساطیر ایران

ادبیات پیش از اسلام (شعر پیش از اسلام، متون حماسی، انواع ادبی)

تحلیل جامعه شناختی زبان ها و گویش های ایرانی

سیر تحول دستوری زبان ها و گویش های ایرانی

اثیر زبان ها و اساطیر ایرانی در شکل گیری شاهنامه فردوسی

تحقیق در خطوط باستانی

ریشه شناسی واژه های زبان های ایرانی

گویش های ایرانی و تاثیر آنها بر زبان فارسی

نقد و بررسی آثار ترجمه شده متون باستانی به زبان فارسی

کتیبه شناسی

فرهنگ و زبان های کهن ایرانی (آرامی، سومری، اکدی، بابلی، آشوری، عبری، سنسکریت و ..)

رده شناسی زبان ها و گویش های ایرانی

آواشناسی، واج شناسی و ساخت واژه تاریخی

فرهنگ نگاری زبان ها و گویش های ایرانی

معنی شناسی تاریخی

این همایش در تاریخ 16 و 17 اسفندماه 1395 برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند چکیده و اصل مقاله تا 20 بهمن 1395 به پست الکترونیک: zabanbastan@gmail.com  ارسال کنند و یا با شمارۀ 29905167 تماس بگیرند.

نشانی دبیرخانه همایش عبارت است از تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونت پژوهشی.

مقالات در مجموعه مقالات همایش منتشر می شود و مقالات برگزیده در نشریات علمی و پژوهشی «تاریخ ایران» و «تاریخ ادبیات» دانشگاه شهید بهشتی چاپ خواهد شد.