شماره اخیر کتاب ماه فلسفه

میراث مکتوب- کتاب ماه فلسفه، ماهنامه تخصصی در حوزه اطلاع رسانی، بررسی و نقد آثار فلسفی است که با هدف رونق بازار نقد، بالابردین سطح کیفی کتاب های فلسفی، پیشبرد فرهنگ کتابخوانی و ایجاد پیوند خلاق میان ناشران، پدیدآورندگان و خوانندگان حوزه فلسفه منتشر می شود و با تحلیل وضعیت نشر آثار فلسفی، دست اندرکاران این حوزه را یاری می کند. در شماره اخیر این نشریه که ویژه فلسفه برای کودکان است، در بخش جستار، نقد و بررسی و معرفی تحلیلی این عناوین را می بینیم:
فلسفه برای کودکان/ مایکل پریچارد: ترجمه مصطفی امیری
آیا کودکان می توانند فلسفه ورزی کنند؟/ کارین موریس: ترجمه فاطمه عظمت مدار
ویژگی های داستان های فلسفه برای کودکان از منظر رابرت فیشر: رومینا کرمانی
برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان/ مونیکا ولاسکو: ترجمه سمیرا پزشکپور
کند و کاوی در کند و کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان: روح الله کریمی
درنگی در گفتگو با دخترم درباره فلسفه: پروانه عروج نیا
نیم نگاهی به فلسفه برای کوچکترها: الهام حدادی
کوچکانه فلسفیدن در من و بابای فیل سوفم: حوریه هوشیدری فراهانی
کودک فیلسوف، لیلا: سیده فاطمه موسوی
لیزا و لیلا، تمایزها و شباهت ها: رومینا کرمانی
ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه (شماره 62)، صاحب امتیاز: خانه کتاب؛ سردبیر: علی اوجبی؛ 104 صفحه؛ 1500 تومان

معرفی نشریه از زکیه بیات