فهرست مقاله ها، رساله ها، جزوه های کمیاب گنجیه پژوهشی ایرج افشار سپرده شده به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

میراث مکتوب - کتابواره مجموعه ای است مشتمل بر معرفی 5347 مقاله، رساله، گزارش، همایش ها و کنگره ها و بروشورها و ده ها نوع مآخذ چاپ شده و چاپ نشده به ویژه در زمینۀ مطالعات ایرانی که روانشاد استاد ایرج افشار آن در طی سالیان دراز گردآوری کرده و به مجموعۀ بزرگ  خود منضم ساخته است.

مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی پس از انتقال کتابخانۀ اهدایی استاد افشار، به فهرست نویسی جزوات و رساله ها و مقالات برگرفته شده از مجلات اقدام نمود.

این کار از این نظر ضرورت و اهمیت داشت که این گونه آثار کمتر در کتابخانه های دیگر نگاهداری شده است یا می شود، طبعاً در دسترس قرار گرفتن آنها موجب پیشرفت و گسترش تحقیقات ایرانی خواهد بود.

یادآور می شود این اثر روز یک شنبه 25 مهر ماه در سرای اهل قلم خانۀ کتاب رونمایی شد.

کتابواره (فهرست مقاله ها، رساله ها، جزوه های کمیاب گنجیه پژوهشی ایرج افشار سپرده شده به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی)، پاركوهی هارطونيان، عباس مافی، تهران، خانۀ کتاب،  588صفحه، قطع: وزيری، بها: 350000 ریال، 1395.