چهل و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - چهل و چهارمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 28 مهر در این مرکز برگزار شد. دکتر مجدالدین کیوانی، سردبیر دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث، احسان الله شکراللهی، مدیر کل نسخه‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، جواد محمدی خمک، سیستان پژوه، سید محمد حسینی، مترجم دیوان شمس به زبان عربی و نوری شمشکلر، رایزن فرهنگی ترکیه سخنرانان این دیدار دوستانه بودند.در پایان مراسم نیز سیدعلی موسوی گرمارودی و هومن یوسفدهی برای حاضران شعرخوانی کردند.

در این دیدار دوستانه همچنین از شمارۀ 58 دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث و شمارۀ 68 - 69 دوماهنامۀ گزارش میراث رونمایی شد.

جواد نیستانی - دانشیار گرۀه باستان شناسی دایشگاه تربیت مدرس جواد نیستانی - دانشیار گرۀه باستان شناسی دایشگاه تربیت مدرس
مجدالدین کیوانی - سردبیر دوفصلنامۀ آینۀ میراث مجدالدین کیوانی - سردبیر دوفصلنامۀ آینۀ میراث
محمدجعفر یاحقی - عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد محمدجعفر یاحقی - عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
احسان الله شکراللهی - مدیر کل نسخه‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران احسان الله شکراللهی - مدیر کل نسخه‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
سید محمد حسینی - مترجم دیوان شمس به زبان عربی سید محمد حسینی - مترجم دیوان شمس به زبان عربی
از راست: منوچهر صدوقی سها، پژوهشگر و عرفان پژوه - حمید یزدان پرست، عضو هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات از راست: منوچهر صدوقی سها، پژوهشگر و عرفان پژوه - حمید یزدان پرست، عضو هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات
نوری شمشکلر - رایزن فرهنگی ترکیه نوری شمشکلر - رایزن فرهنگی ترکیه
آیت الله سید هادی خامنه ای - رییس پژوهشکدۀ تاریخ اسلام آیت الله سید هادی خامنه ای - رییس پژوهشکدۀ تاریخ اسلام
سیدعلی موسوی گرمارودی سیدعلی موسوی گرمارودی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.