فراخوان همایش ملی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی

میراث مکتوب - فراخوان ارسال مقالات به همایش ملی «نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی» اعلام شد.

محور همایش صرفاً شامل آثاری است که به زبان عربی نگارش یافته باشد و بر اساس یکی از محورهای زیر مورد مطالعه است.

محورهای پژوهش:

مباحث نظری و تاریخی

متون ادبی شعر، نثر

متون زبانی (فرهنگ نویسی ، بلاغت، صرف و نحو و  )..

متون دینی (تفاسیر، کتب حدیث،کتب فقهی و ...)

متون تاریخی

متون علمی (طب، نجوم ، ریاضیات و ...)

رویکردهای پژوهش:

رویکرد ادبی (سبک شناسی، ادبیات تطبیقی،مطالعات فرهنگی و ...)

رویکرد زبانی (زبانشناسی،معناشناسی،تحلیل گفتمان،کارکردگرایی و ...)

نسخه شناسی

معرفی آثار کمتر شناخته شده

روش شناسی

مطالعات بینارشته ای

این همایش با همکاری دانشگاه شیراز، انجمن علمی دانشگاه شیراز و انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال متن كامل مقالات به همایش 15 مرداد 1396 و همایش در تاریخ 26 و 27 مهر 1396 برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.

تلفن تماس دبيرخانه: 071-36134249

آدرس دبيرخانه: شیراز - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - بخش زبان و ادبیات عربی.

این همایش در شیراز - دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.