انتشار جلد سوم «مجموعه پژوهش هاى ايرانشناسى»

میراث مکتوب - جلد سوم «مجموعه پژوهش هاى ايرانشناسى» منتشر شد. مجلّد سوم «مجموعه پژوهش هاى ايرانشناسى» مربوط به مجموعه مقالات دومين همايش بين المللى زبان ها و گويش هاى ايرانى(گذشته و حال) است که توسط انتشارات مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى منتشر شده است.

دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی (گذشته و حال) دی ماه سال گذشته در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ایران برگزار شد و قرار است سومین همايش بين المللى زبان ها و گويش هاى ايرانى به زودی برگزار شود.

این کتاب مجموعه مقالات دومین همایش است و عرضه سراسری آن همزمان با شروع سومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی آغاز می شود.

منبع: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی