مكتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم

میراث مکتوب - کتاب حاضر در یازده فصل نوشته شده است:

فصل نخست طرح مسأله می کند و روش پژوهش را گزارش می دهد و به ارزیابی پژوهشهای پیشین و سنجش منابع تحقیق می پردازد. فصل دوم خوانندگان را به گذشتۀ تاریخی می برد تا با زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری یک مکتب ادبی در قلمرو زبان فارسی قرن دهم آشنا کند. فصل سوم حاوی گزارشی است از وضعیت غزل فارسی پیش از وقوع و چشم اندازی از سبکهای شعر فارسی همزمان با وقوع.

مقصود اصلی این کتاب (مبانی زیباشناختی مکتب وقوع) در فصل 4 آمده است. فصل های 5، 6 ، 7 تفصیل اصل ششم مکتب وقوع (عشق به جمال بشری) است. این تفصیل نشان می دهد که ممیزۀ اصلی مکتب وقوع، عشق به جمال بشری و شیوۀ بیان و توصیف آن است. فصل 8 که به طرز واسوخت تعلق دارد. طرز واسوخت، شاخه ای از مکتب وقوع است در طرد شیدایی و شیفتگی عشق، واسوخت همۀ ویژگی های شعر وقوعی را دارد الا عشق و شیفتگی. در یک کلام، واسوخت روگردانی است از معشوق.

فصل 9 مسألۀ فرم در ادبیات وقوعی را بررسی کرده است. مشهور است که شعر وقوع فاقد فرم و صناعت است؛ اما سخن ادبی بدون فرم قابل تصور نیست حتی اگر ضد فرم هم باشد خود نوعی فرم است. آنچه در باب شکل در شعر وقوع در این کتاب آمده ناظر بر سه جنبۀ فرم است قالب یا فرم بیرونی، فرم درونی (انسجام) و ساختهای مجازی زبان.

در فصل دهم دیدگاه های انتقادی نویسنده دربارۀ مکتب وقوع مطرح شده است. در این فصل توجه روی غیبتها بوده است؛ این که چه چیزهایی در ادبیات پیش از وقوع هست ولی در مکتب وقوع نیست؛ شاعران قرن دهم بر اساس معیارهایی از همان روزگار رده بندی و ارزیابی شده اند.

آخرین بخش کتاب، گزیدۀ هزار بیت وقوعی با چند غزل و ترکیب بند واسوخت است. ابیات گزیده با عنوانهایی نزدیک به مطالب کتاب رده بندی شده است.

فتوحی، محمود، صد سال عشق مجازی (مكتب وقوع و طرز واسوخت در شعر فارسي قرن دهم)، تهران، سخن، قطع: : وزیری، بها: 550000 ریال، 1395.   

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.