آینۀ میراث 58

میراث مکتوب - شمارۀ جدید آینۀ میراث - دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395 (پیاپی 58)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

 

فهرست مطالب

سخن سردبیر / 5

شناخت مؤلّف مرآت عشّاق/ حیدر قلی‌زاده و بهروز ایمانی / 11

حجامت و مکافات! (ذيلی بر چاپهای سه‌گانۀ درع‌الصّحّه) / گلپر نصری / 31 

تذکره‌ای در انزوا (بررسی انتقادی چاپ‌های لطایف‌نامه به همراه معرفی نسخ آن)/ سعید شفیعیون / 57

تصحیح متون از منظر اطّلاع‌شناسی/ ایرج فرجی /85

تأملی در کتاب شرح نفثةالمصدور تألیف شاهرخ موسویان/ جلیل نظری / 109

نقد و بررسی تصحیح‌های کتاب سندبادنامه/ مجید خسروی /131

بررسی انتقادی تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط/ سارا سعیدی و تقی پورنامداریان / 153

اصلی‌ترین ویژگی‌های سبكی هجویات سوزنی سمرقندی/ سیداحمد پارسا / 173 

نقد و بررسی تصحیح دیوان شمس طبسی/ علیرضا شانظری / 193

نقدی بر تصحیح یاحقی ـ ‌سیدی از تاریخ‌ بیهقی/ رضا رستگاری / 207       

نمونه‌ای از تصحیحات قدماء: کتاب الیمینی ابونصر عتبی و شرح صدر الافاضل خوارزمی/ عاطفه زندی / 233

نسخه‌شناسی و بایسته‌های تصحیح انتقادی «حکمت صادقیه»/ محمّد قمی و محمّدجواد اسماعیلی / 247   

فرهنگ رشیدی و معرفی نسخه های آن/ آسیه کازرونی و عطامحمد رادمنش / 267  

تکمله ای بر دیوان قطران تبریزی/ محسن شریفی صحی / 289  

نقد و بررسی «بدین شیرین سخن گفتن»/ هادی اكبرزاده و سیّدحسین فصیحی فریدنی / 317

زبان‌ها و لهجه‌های به‌ کار رفته در «خلاصة اللغات» جنابذی/ حسین مهتدی و عبدالحسین فقهی / 335

نقد و بررسی تصحیحات پیشین دیوان انوری/ الیاس نورایی و محمدامین احمدپور / 355

معرفی و بررسی شرح گلشن راز احمدبن‌موسی رشتی استادی/ حسین آقاحسینی و زهرا امینی شلمزاری / 373

چکیدۀ عربی / حامد صدقی / 395  

چکیده انگلیسی / مجدالدین کیوانی / 5

Table of Content

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجدالدین کیوانی/ مدیرداخلی: یونس تسلیمی پاک

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.