نشست «اهمیت منابع ادبی در شناخت جامعۀ روستایی دورۀ صفوی» برگزار می شود

میراث مکتوب - نشست «اهمیت منابع ادبی در شناخت جامعۀ روستایی دورۀ صفوی (واژه نامه ها، تذکره ها و دیوان های شعرا)» با سخنرانی سیدسعید میرمحمدصادق روز سه شنبه 25 آبان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

 

 

این نشست از ساعت 10 صبح در تالار رجایی بخارایی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.